... cesta k efektivní firmě
Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku

LogolinkLogolink 

 

Projekt „Pružná a efektivní firma ve 21. století“ byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Nositelem projektu je společnost Asistenční centrum, a. s., partnerem společnost VVV MOST spol. s r. o.


© WEBiq 2019